Polina Choulga polina@allegat.se mobiltel: 070-747 21 27

Polina Choulga
polina@allegat.se
mobiltel: 070-747 21 27

Allegat Ekonomitjänst AB
Bastuvägen 24 A
138 36 ÄLTA